Dovez To Dál

Blogový článek

Výchozí pozice

Projekt “Dovez to dál” se zabývá prodejem a dovozem aut ze zahraničí. Nejedná se pouze o prodej, ale o komplexní službu včetně poradenství. (www.doveztodal.cz)

 • Začátek spolupráce duben 2018
 • Klient za námi přišel, abychom vymysleli návrh, jak prodávat ojetá auta dovážená ze zahraničí
 • V počátku spolupráce byl neoptimalizovaný web
 • Poměrně těžká výchozí pozice ve velmi konkurenčním oboru (sauto, aaaauto apod..) s omezeným rozpočtem, který nedává moc prostoru pro testování.

Cíl

Cílem bylo přivést první prodeje, rychle a s omezeným rozpočtem, aby se celá firma i projekt nadechl a mohl přejít do růstové fáze.

Jak jsme dopadli

 • 45 leadů (poptávek) v prvním měsící spolupráce
 • Splnili jsme cíl a překonali očekávání klienta po prvním měsíci vysoce nad rámec. S omezeným rozpočtem jsme dokázali realizovat kampaň v poměrně velmi konkurenčním prostředí a postavit klientovo podnikání do růstové fáze.

Aktualizace 18.2.2019

K dnešnímu dni se nám povedlo obsadit hlavní klíčová slova “dovoz aut z německa” / “dovoz auta z německa” na první pozici v organickém vyhledávání v rámci naší SEO kampaně. Vyhledávanost jednoho takového klíčového slova je v jednotkách tisíc uživatelů z celé ČR za měsíc.

Postup

Během několika prvních sezení jsme vyslechli klientovy požadavky a očekávání, zjistili informace o tom, jak celý projekt funguje, rozanalyzovali jsme cílovou skupinu (persony) a s jakým rozpočtem můžeme pracovat. Na základě toho jsme začali s návrhem strategie.

 • Jelikož se v základu jednalo o prodej aut, uvědomili jsme si, že s omezeným rozpočtem nemůžeme konkurovat v rámci této marketingové komunikace gigantům, kteří již jsou na trhu (AAAUTO, sauto, tipcars apod..)
 • Z tohoto důvodu jsme vytvořili komplet novou strategii a prodej aut jsme převedli na službu. Tímto jsme dosáhli výrazné odlišnosti od konkurence.
 • Nejdůležitější aspekt této změny zahrnovalo správné otextování webu (kreativní copywriting) tak, aby byla komunikovaná přesně taková zpráva a všechny benefity, na jaké chceme poukazovat v kampaních. Toto vyžadovalo poměrně velký kus kreativity.
 • Spolu s otextováním se pracovalo také na technické optimalizaci webu tak, ať je web jednoduše průchozí, jasný, zřetelný pro zákazníka a má všechny informace, které ho mohou zajímat. V rámci omezeného rozpočtu jsme nemohli věnovat moc času A/B testování a zvyšování konverzního poměru webu, tato činnost se bude dělat v následujících fázích spolupráce.

Dále jsme pokračovali:

 • Analýzou klíčových slov
 • Tvorbou struktury kampaní
 • Samotnou tvorbou akvizičních kampaní v Google Ads včetně reklamních textů
 • Tvorbou grafických kreativ
 • Tvorbou remarketingové kampaně v obsahové síti
 • Cenovou optimalizací po spuštění kampaní
 • Vyhodnocovánim, testovánim a reportovánim klientovi

Komunikace
a report

Správně nastavená komunikace je dle nás základní aspekt dobře fungující spolupráce.

Pravidelně zasíláme velký souhrnný report s komentářem na konci každého měsíce. V průběhu spolupráce a také v rámci měsíčního reportu se potkáváme osobně, kdy také společně plánujeme další aktivity a získáváme oboustranné podněty a nápady.

V rámci komunikace se snažíme být v pozici partnera, lépe řečeno externí součástí firmy zastupující částečně marketingové oddělení, než-li jako klasický dodavatel služeb. Věříme, že jedna z velkých přidaných hodnot spolupráce s dobrým marketingovým týmem je právě odlišný pohled na věc, možnost zpětné vazby a nový vítr do plachet.

Ukázka vzorového (fiktivního) příkladu souhrnného reportu, který vypracováváme na konci každého měsíce pro všechny naše klienty.
Ukázka (vzorového) interaktivního “live” přehledu, který pro naše klienty (zejména e-shopy) připravujeme v GDS.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Obsah článku
Avedeo logo dark
Chcete, aby byl váš projekt mezi případovkami?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.