MeetMe23

Blogový článek

VÝCHOZÍ POZICE

MeetMe23 je hotel s unikátní architekturou interiéru v centru Prahy, kousek od Václavského náměstí. (www.meetme23.com)

 • Začátek spolupráce červen 2017
 • Cílem bylo oživit dění na sociálních sítích (Facebook / Instagram)
 • Vytvořit strategii pro zvýšení povědomí o značce
 • Cílové publikum (Německo a zahraniční hosté)

JAK JSME DOPADLI

 • + 1371 nových fanoušků na Instagramu v prvním měsíci spolupráce
 • Zvýšení zaujetí na Instagramu o více než 100 %
 • 79 738 celkový zásah unikátních uživatelů převážně z Německa
 • 108 239 počet zobrazení
 • 230 % nárůst v počtu „To se mi líbí“ stránky na Facebooku
 • 49 % nárůst v projevených zájmech o příspěvky na Facebooku
Porovnání v počtu fanoušků na Instagramu se začátkem spolupráce
Porovnání metrik oproti začátku spolupráce
Nárust fanoušků na Instagramu v prvním měsíci spolupráce
Zvýšení míry zaujetí u příspěvků na Instagramu (engagement rate)

UKÁZKA PŘÍSPĚVKŮ NA FACEBOOKU

UKÁZKA VIDEO PŘÍSPĚVKŮhttps://youtu.be/lbwWLbyMU84https://youtu.be/wuU0ksUy9TA

UKÁZKA PŘÍSPĚVKŮ NA INSTAGRAMU

JAK JSME POSTUPOVALI

 • Pochopení aktuální situace a nastavení hlavních cílů. Přespali jsme v hotelu, abychom mohli nasát atmosféru a zachytit všechny detaily, výhody, zajímavosti, o které bychom se mohli opřít v obsahových kampaních.
 • Tvorba obsahové a komunikační strategie. Vytvořili jsme koncepci příspěvků (VPV model), nastavili obsahovou strategii, publikační plán, rozdělili cílové skupiny a nastavili jasný styl komunikace na sociálních sítích.
 • Tvorba obsahu a produkce. Pracujeme jak s vlastním obsahem (fotky,videa), tak i s obsahem klienta a obsahem hostů hotelu (blogeři, Instagram apod..)
 • Propagace a cílení. Příspěvky jsme vždy finančně zasponzorovali a cílili na různé typy publik, dle rozsegmentovaných cílových skupin.
 • Měření a vyhodnocování. Veškerou činnost pravidelně měříme, vyhodnocujeme stanovené cíle (KPI) a reportujeme klientovi.

JAK PROBÍHÁ KOMUNIKACE A REPORTOVÁNÍ

Správně nastavená komunikace je dle nás základní aspekt dobře fungující spolupráce.

Pravidelně zasíláme velký souhrnný report s komentářem na konci každého měsíce. V průběhu spolupráce a také v rámci měsíčního reportu se potkáváme osobně, kdy také společně plánujeme další aktivity a získáváme oboustranné podněty a nápady.

V rámci komunikace se snažíme být v pozici partnera, lépe řečeno externí součástí firmy zastupující částečně marketingové oddělení, než-li jako klasický dodavatel služeb. Věříme, že jedna z velkých přidaných hodnot spolupráce s dobrým marketingovým týmem je právě odlišný pohled na věc, možnost zpětné vazby a nový vítr do plachet.

Ukázka vzorového (fiktivního) příkladu souhrnného reportu, který vypracováváme na konci každého měsíce pro všechny naše klienty.
Ukázka (vzorového) interaktivního “live” přehledu, který pro naše klienty (zejména e-shopy) připravujeme v GDS.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Obsah článku
Avedeo logo dark
Chcete, aby byl váš projekt mezi případovkami?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.